IŠMANIŲJŲ MIESTŲ IR INFRASTRUKTŪROS CENTRAS

Susipažinkite su Kauno 3D modeliu
 

PROJEKTAI

DigitalTwin

Šiuo metu kuriamas dalies Kauno miesto skaitmeninis modelis, skenuojant esamą situaciją. Taip pat integruojant įvairius ruošiamus projektus, istorines vietas. Projektas kuriamas etapais.

DEC-LT

Projekte moksleiviai įsikūnija į architektų, dizainerių, statybos inžinierių bei kitų specialistų vaidmenį ir visus mokslo metus kuria savo projektus nuo logotipo, planų iki detalaus 3D modelių.

BIM-LT

Projekte rengiami statinio informacinio modeliavimo (toliau – BIM) norminiai dokumentai, nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius, skirtas valstybiniam sektoriui.

Genius Loci

Bendruomenės įsitraukimas į miesto planavimą yra itin svarbus. Šiuo projektu kuriami praeities, dabarties ir ateities žemėlapiai Šančių mikrorajonui Kaune. Jie atspindės mikrorajono istoriją.

Energy 3D

Kaip 3D technologijos gali padėti tiksliau prognozuoti saulės jėgainių efektyvumą? Šiuo projektu siekiame rasti atsakymus į aplinkos poveikį saulės energijos technologijoms.

Paveldas

Išsaugokime realius ir reikšmingus statinius skaitmeniniu formatu. Šiuo projektu siekiame nagrinėti skaitmenizavimo galimybes,  paveldosaugai svarbios informacijos sugeneravimą.

Mlab

Kaip tikras, tik skaitmeninis. Šiuo projektu nuo pat statybos pradžios suliejame realiame ir skaitmeniniame pasaulyje plėtojamą statinį. Juos „surišame“ realius parametrus rodančiais sensoriais.

E-modernizacija

Siekiame susisteminti ir vizualiai pateikti įvairių energijos šaltinių panaudojimo galimybes gyventojams ir visuomenei. Projekto metu pasirinktas vienas Kauno mikrorajonas.

 

Apie mus

Mūsų misija yra kurti, palaikyti ir plėtoti bendruomenę, orientuotą į išmaniuosius miestus ir infrastruktūrą, tobulinant šią sritį per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Mūsų vizija yra sukurti ir palaikyti tarpdisciplininę bendruomenę, susijusią su išmaniaisiais miestais ir su infrastruktūra susijusiomis temomis (dėstytojais-tyrėjais, studentais, absolventais, įmonėmis, savivaldybėmis, mokslo partneriais) bendrai veiklai ir projektams visais studijų, neformaliojo švietimo lygiais, MTEP.

Centro istorijos pradžia

Pagrindinis atskaitos taškas buvo IRT technologijų, kurias galime naudoti statybų pramonei, poveikis, taip pat universitetų ir pramonės bendradarbiavimas kuriant išmaniuosius miestus.

2018 m. Gegužės 22 d. pasirašytas susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo išmaniųjų miestų ir infrastruktūros srityje su „Bentley Systems“, „YIT Lietuva“, INHUS Group“, „Kauno tiltai“, „Staticus“, „Digital Construction“. Vėliau buvo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai.

Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras (IMIC) buvo įsteigtas 2018 m. Rugpjūčio 1 d. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultete. Oficialus CSCI atidarymas įvyko 2019 m. Sausio 22 d.

 • Statinių ir jų turto skaitmenizavimas visame gyvavimo cikle, siekiant sukurti aukštesnės kokybės aplinką visuomenei, skatinti inovatyvią kultūrą, suteikti daugiau vertės ir produktyvumo miestams ir jų infrastruktūrai;
 • BIM (statinių informacinio modeliavimo) metodologijos ir skaitmeninės inžinerijos koncepcijos diegimas Universiteto studijų programose;
 • Užstatytos aplinkos skaitmeninės transformacijos politikos kūrimas ir vystymas;
 • Fundamentalių ir taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos, susijusios su statybos inžinerijos, architektūros ir pastatų priežiūros industrija, siekiant automatizuoti procesus ir išgauti daugiau efektyvumo;
 • Mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimo programų skatinimas ir vystymas statybos inžinerijos, architektūros ir pastatų priežiūros dalyviams;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymas, siekiant užstatytos aplinkos darnumo;
 • Bendradarbiavimas su pramone, savivaldybėmis, politikos kūrėjais, tarptautiniais žinių partneriais, skatinant tarpdisciplininės bendruomenės vystymąsi išmanių miestų, pastatų ir infrastruktūros objektuose;
 • Rezultatų sklaida susijusi su BIM adaptacija, norminiais dokumentais, standartais, reikalavimais, internetiniais šaltiniais, siekiant paskatinti BIM naudojimą visame statinio ir jo turto gyvavimo cikle;
 • Visuomenės švietimas apie BIM teikiamas naudas, turto skaitmeninės informacijos vertės supratimo klausimais, dalinantis gerąja praktika ir jos pavyzdžiais;
 • Reprezentatyvumo ir matomumo užtikrinimas, motyvuojant jaunimą rinktis karjerą statybos inžinerijos ir architektūros srityse.
 • Užstatytos aplinkos skaitmenizavimas;
 • Informacinis modeliavimas ir duomenų analitika;
 • Tvarus nekilnojamojo turto valdymas;
 • Socialiniai išmaniojo miesto aspektai (miesto paslaugos, valdymas)
 • Išmanioji infrastruktūra ir transporto sistemos;
 • Sensoriai, duomenų surinkimas ir panaudojimas automatizuotam sprendimų priėmimui;
 • Matematinė statistika, duomenų apdorojimas, matematinis modeliavimas, mašininis mokymasis.
 

Mokymų programos

Rengiami pagal poreikį.

Rengiami pagal poreikį.

Rengiami pagal poreikį.

 

ES Horizonto projektai

Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness (D^2EPC)

Tikslas: sukurti naujos kartos skaitmeninę dinaminę pastatų energinio naudingumo sertifikavimo sistemą įvertinančią vartotojų sąmoningumą ir kokybės didinimą.

IMIC komandos įnašas:

 • Skaitmeninių dvynių ir BIM koncepcijos apžvalga ir analizė D^2EPC kontekste;
 • Aplikacijų programavimas sąsajos (IFC analizatoriaus) skirtos D^2EPC rodikliams sukūrimas.

PRECEPT: A novel decentralized edge-enabled PREsCriptivE and ProacTive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings

Tikslas: sukurti novatorišką, decentralizuotą daiktų internetą integruojančią sistemą, leidžiančią padidinti gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir gyventojų gerovę.

IMIC komandos įnašas:

 • 6D BIM modeliavimas PRECEPT sistemai;
 • Skaitmeninių dvynių vystymas apjungiant BIM, energetinio efetyvumo simuliavimo ir realybės skenavimo technologijas.

Development of Utilities Management Platform for the case of Quarantine and Lockdown – eUMaP

Tikslas: sukurti statinių priežiūrai skirtų komunalinių paslaugų valdymo platformą, karantino ir mobilumo apribojimų metu.

IMIC komandos įnašas:

 • Realaus laiko ir istorinių duomenų apie statinių inžinerines sistemas integracija į skaitmeninį dvynį ir eUMaP platformą.

Medijos

 

Digital Advancement Academies

KTU Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras yra Bentley Systems Digital Advancement Academies dalis.

Centro nariai gali dalyvauti nuotoliniuose kursuose, mokymuose ir renginiuose. Stebėti gyvas transliacijas iš kitų akademijų.

 

Kontaktai

Dr. Darius Pupeikis

Centro vadovas

Studentų g. 48-415, Kaunas
tel. +370 689 77371
e. p. darius.pupeikis@ktu.lt

Vytautas Bocullo
Dr. Vytautas Bocullo

Mokslo darbuotojas

tel. Tel. +37068248654
e. p. vytautas.bocullo@ktu.lt

Rytis Venčaitis
Rytis Venčaitis

Inžinierius

tel. +37064860287
e. p. rytis.vencaitis@ktu.lt

Studentų g. 48-427, LT-51367 Kaunas

+370 689 77371

imic@ktu.lt

Kauno technologijos universitetas

įm. k. 111950581

PVM k. LT119505811,

Adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

 

Doktorantai

 

Strateginiai partneriai