Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė

Projektas yra įgyvendinamas partnerystėje tarp projekto pareiškėjos Žemųjų Šančių bendruomenės ir partnerių: Kauno technologijos universiteto, Vellenes Fellesorganisasjon ir Bodø savivaldybės.

Projekto komanda: Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Jurga Vitkuvienė, Kęstutis Zaleckis

Projekto tikslas aktyvinti sprendimų priėmimuose nedalyvaujančių tikslinių grupių dalyvavimą pilietinėse veiklose ir savivaldoje, padidinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų skaičių. Norima sukurti sąlygas aktyvesniam piliečių dalyvavimui demokratijos procesuose taip sustiprinant ir įgalinant aktyvų pilietiškumą.