E-Modernizacija

Projekto komanda: Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Rytis Venčaitis, Vytautas Bocullo

Projekto partneris. Lietuvos energetikos institutas (LEI)

Projektu siekiama sukurti urbanizuoto kvartalo skaitmeninį dvynį ir įvertinti kvartalo pastatų ir energetinės infrastruktūros modernizavimo ir aprūpinimo energija galimybes, siekiant CO2 neutralumo.

Projekte modernizacijoje naudojama skaitmeninio dvynio koncepcija – kuriamas metodas, greitai įvertina skaičiuojamuosius pastatų geometrinius parametrus, fizines charakteristikas apjungdamas juos su vietovės 3D modeliu, kurtu pritaikant bepiločių orlaivių fotogrametriją. Skaitmeninis dvynys leidžia kur kas tiksliau įvertinti viso kvartalo aprūpinimo energija galimybes įskaitant AEI naudojančių technologijų plėtrą.