Paveldo 3D modeliai

Projekto komanda: Vytautas Bocullo, Vilma Karvelytė-Balberiene, Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Aušra Andriukaitienė, Darius Pupeikis

Projekto metu vykdomi susidėvėjusių paveldo objektų apmatavimai ir daromi objektų 3D modeliai, naudodami bepiločių orlaivių (UAV) fotogrametrija. Šiuo metu yra atlikti dviejų objektų apmatavimai:

  1. Viešpaties Atsimainymo cerkvė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37608), Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 1A
  2. Muitinės pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2297), Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Suvainiškio mstl., Paupio g. 4

2022 metais planuojama apmatuoti 4 kultūros paveldo objektų modelius ir sugeneruoti jų modelius

Muitinė (3)
Snapshot_2
Picture2
Snapshot_3