Statinių energetinio efektyvumo modeliavimas taikant užstatytos aplinkos skaitmeninį modelį (Energija 3D)

   

Projekto nr.: PP54/208

KTU IMIC Projekto komanda:Dr. Darius Pupeikis, Dr. Vytautas Bocullo, Rytis Venčaitis.

Projekto aprašymas:
Pastatų energetinis efektyvumas – viena didžiausių Lietuvos energetikos ir statybos sektorių problemų, nes dauguma pastatų šalyje yra energetiškai neefektyvūs. Siekiant gerinti pastatų energetinį efektyvumą pastatai atnaujinami. Rengiant pastatų atnaujinimo projektus dažnai nagrinėjamos atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo galimybės. Saulės energijos panaudojimo technologijos sparčiai tobulėja, tačiau jų panaudojimo pastatuose efektyvumas labai priklauso nuo pastato orientacijos ir geometrijos, o taip pat nuo gretimybių poveikio – šalia esančių pastatų ir augmenijos šešėliavimo. Technologija, nedidelėmis sąnaudomis, greitai ir patogiai leidžianti įvertinti konkretaus pastato konstrukcinius parametrus bei greta esančių objektų galimą įtaką atnaujinto pastato aprūpinimo energija technologinių sprendinių parinkimui, būtų patogus įrankis pastatų atnaujinimo projektų rengėjams, galėtų būti naudojama gyvenamųjų teritorijų įvertinimui rengiant savivaldybių aprūpinimo šiluma specialiuosius planus.Vykdant projektą fotogrametrijos būdu iš didelio fotofiksacijų (nuotraukų su žinoma padėtimi) gaunamas tikslus vietovės 3D modelis su žinomais objektų matmenimis, orientacija ir padėtimi koordinačių sistemoje. Kadangi 3D modelyje yra atkuriama reali aplinka, todėl jame galima stebėti Saulės apšvietimą skirtingu paros ir metų laiku. Ši informacija leistų įvertinti kiek energijos iš Saulės galima pagaminti konkrečiame pastate per tam tikrą laikotarpį.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-06 – 2020-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas