Konferencija Statyba 4.0 išmaniems miestams

[ENGLISH BELOW]

Kaip atsitiko, kad viena pagrindinių ekonomikos sričių – statybos, dažnu atveju linksniuojama kaip efektyvumo stokojančių industrijos šakų?

Ne paslaptis, kad prie to smarkiai prisideda didelė fragmentacija tarp proceso dalyvių. Bendradarbiavimo trūkumas yra viena esminių problemų, kas sąlygoja neišanalizuotų sprendimų įgyvendinimą, nepatikimų duomenų apie statinius sukūrimą bei žaliavų, žmogiškųjų resursų ir finansinių išteklių švaistymą. Spręsti šią problemą gali padėti statinių ir aplinkos skaitmenizavimas, kuriant jų informacinus modelius, skaitmeninius dvynius ir naudojant bendrą struktūrizuotų duomenų aplinką. Skaitmenizavimo naudos akivaizdžios tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui, kurios įgalina priimti racionalius ir pagrįstus sprendimus atitinkamuose statinio, teritorijos ar kitų turto objektų gyvavimo ciklo etapuose. Tai svarbu  miestams, valstybėms bei įvairaus pobūdžio organizacijų veiklai tobulinti.

2020 birželio 3 d. RESTA parodos metu organizavome konferenciją Statyba 4.0 išmaniems miestams, ieškodami atsakymų į šiuos klausimus.

Pranešimų įrašai:

Prof. dr. Andrius Jurelionis, KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas Skaitmenizavimo galimybės universitetams ir jų absolventams
David Robertson, director of digital advancement research for Bentley Systems Disruptive Technology – Really!
Prof. dr. Kęstutis Zaleckis, KTU Statybos ir architektūros fakultetas Skaitmeniniai miestų modeliai: visuomeninio transporto sistemos modeliavimo pavyzdys.
Tomas Mažeika, „Kauno tiltai“ Geodezijos skyriaus vadovas Skaitmeninės technologijos, naudojamos mūsų statomuose objektuose
Audrius Leonavičius, YIT Lietuva BIM vadovas BIM – efektyvumo šuolis statybose
Dr. Darius Pupeikis, KTU Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro vadovas BIM strategija Lietuvai
Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ir „Skaitmeninė statyba“ direktorius BuildingSmart: Kokia yra BIM procesų standartizacijos nauda?
Audrius Tulaba, INHUS Group generalinis direktorius Matomos ir nematomos skaitmenizacijos naudos
Skirmantas Bakas, Staticus projektavimo skyriaus vadovas Gamybos skaitmenizavimas pandemijos akivaizdoje

———-

Conference Construction 4.0 for Smart Cities

How did it happen that one of the main areas of the economy – construction, is often mentioned as an inefficient industry?

It is no secret that high fragmentation among the participants in the process contributes significantly to this. Lack of cooperation is one of the main problems, leading to the implementation of unanalyzed solutions, the creation of unreliable data on buildings and the waste of raw materials, human and financial resources. Digitization of buildings and the environment can help to address this by developing their information models, digital twins, and using a common structured data environment. The benefits of digitization are obvious to both the public and private sectors, enabling rational and informed decisions to be taken at the appropriate stages of the life cycle of a building, site or other property. This is important for the development of cities, states and various types of organizations.

June 3, 2020 During the RESTA exhibition, we organized a conference Construction 4.0 for Smart Cities, looking for answers to these questions.

Video

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku